Kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP. Long Xuyên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026): Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố

Thời sự 24-06-2021

 - Sáng 24-6, kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP. Long Xuyên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) chính thức khai mạc.

Gửi