An Giang họp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, Việt kiều và tình nguyện viên nước ngoài Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thời sự 23-02-2024

 - Sáng 23/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Họp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, Việt kiều và tình nguyện viên nước ngoài, nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

TRỌNG TÍN - DUY ANH

Gửi