An Giang nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời sự 07-03-2024

 - Chiều 7/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang năm 2023.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi