Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thời sự 08-01-2020

 - Sáng 8-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Gửi