Bế mạc Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Thời sự 30-11-2023

 - Sáng 30/11, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, nhằm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã tiến hành phiên bế mạc.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi