Biểu dương các gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập tiêu biểu tỉnh An Giang lần thứ IV

Thời sự 25-12-2019

 - Sáng 25-12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội biểu dương gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập tiêu biểu tỉnh An Giang lần thứ IV (2014 - 2019). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đã đến dự.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi