Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

Thời sự 07-08-2020

 - Sau hơn 2 ngày làm việc, ngày 7-8, Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

THANH TIẾN - THANH THIỆN

Gửi