Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

Thời sự 07-08-2020

 - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, sáng 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn đã đến dự.

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN

Gửi