Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc, gặp gỡ UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thời sự 03-05-2019

 - Sáng 3-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc, gặp gỡ Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp và làm việc với đoàn.

TRỌNG TÍN

Gửi