Hội nghị phân tích kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

Thời sự 09-07-2019

 - Ngày 9-7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị phân tích kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang; công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018.

TRỌNG TÍN

Gửi