Hội nghị toàn quốc về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thời sự 17-12-2019

 - Ngày 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN

Gửi