Hội thảo Phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2019 và đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Thời sự 16-06-2020

 - Sáng 16-6, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2019 và đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tham dự hội thảo.

Gửi