Họp mặt nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu mừng Xuân Canh Tý 2020

Thời sự 10-01-2020

 - Sáng 10-1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức buổi Họp mặt các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu mừng Xuân Canh Tý 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết;Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đã đến dự.

Gửi