Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Thời sự 14-02-2020

 - Sáng 14-2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tổ chức cuộc họp cho ý kiến dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt chủ trì hội nghị.

MỸ LINH- TRỌNG TÍN

Gửi