Khai mạc kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự 11-07-2019

 - Sáng 11-7, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp lần thứ 11, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; xem xét đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và một số vấn đề khác có liên quan.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi