Khánh thành cầu nông thôn ở TX. Tân Châu và huyện Tri Tôn

Thời sự 25-02-2020

 - Ngày 24-2, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khánh thành 25 cây cầu nông thôn ở Tri Tôn và TX. Tân Châu.

MINH HIỂN-NGÔ CHUẨN-TRUNG HIẾU

Gửi