Kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) thông qua 6 nghị quyết

Thời sự 04-09-2020

 - Sáng 4-9, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh  khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm giải quyết công việc đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết chủ tọa kỳ họp.

Gửi