Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh An Giang bất thường xem xét các nội dung đề nghị công nhận TP. Long Xuyên là đô thị loại I

Thời sự 15-06-2020

 - Sáng 15-6, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (bất thường) để xem xét quyết định 1 số nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

MỸ LINH- TRỌNG TÍN

Gửi