Nông dân Thoại Sơn kêu gọi cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Thời sự 03-04-2020

 - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhóm nông dân huyện Thoại Sơn (An Giang) đã tập múa, cùng nhóm quay phim “cây nhà lá vườn” thực hiện video clip kêu gọi cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch gởi đến Báo An Giang Online.

T.S

Gửi