Sử dụng điện mặt trời mái nhà: Lợi ích cho gia đình và cộng đồng

Thời sự 18-05-2020

 - Lắp đặt điện mặt trời mái nhà là biện pháp giúp giảm tiền điện, giảm áp lực nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Gửi