Tảng đá phát ra âm thanh tiếng chuông

Khám phá An Giang 18-02-2024

 - Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) cao 614m, là một trong bảy núi lớn thuộc dãy Thất Sơn (vùng Bảy Núi), thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Gửi