Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Thời sự 12-12-2019

 - Ngày 12-12, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng tại các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan Đảng, tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học trên địa bàn tỉnh. 

TRỌNG TÍN

Gửi