Tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp 2019, triển khai kế hoạch năm 2020

Thời sự 21-02-2020

 - Sáng 21-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN

Gửi