Xã Hiệp Xương Đại hội Thi đua yêu nước lần II

30/06/2020 - 15:25

 - Ngày 30-6, Đại hội Thi đua yêu nước xã Hiệp Xương (Phú Tân, An Giang) lần thứ II (giai đoạn 2020 - 2025) đã tuyên dương 7 tập thể và 12 cá nhân là những điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… trong 5 năm qua.

A A

Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Xương Nguyễn Văn Tám khen thưởng các tập thể tiêu biểu.

Thời gian qua, xã Hiệp Xương đã huy động các nguồn lực đóng góp trên 13 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Qua đó, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra: sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, cơ giới hóa theo hướng hiện đại; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 47 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 12 triệu đồng so năm 2015); xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018...

Xã đã  xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực, như: tổ duy tu sửa chữa đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; tổ cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo trong điều trị bệnh; mô hình “Hai hỗ trợ công dân” trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4…

MỸ HẠNH