Xây dựng thí điểm “Làng bè sắc màu ngã 3 sông Châu Đốc”

08/10/2019 - 17:48

 - UBND tỉnh vừa giao Trung tâm Xúc tiến, Thương mại và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND huyện An Phú lập dự án xây dựng thí điểm “Làng bè sắc màu ngã 3 sông Châu Đốc”, để tạo sản phẩm đặc thù phục vụ khách du lịch, quy mô từ 100-150 bè.

A A

Từ nay đến hết năm, UBND huyện An Phú phối hợp Sở NN&PTNT quy hoạch, sắp xếp lại làng bè thuộc xã Đa Phước, chọn lọc và tư vấn cho các nhà bè lựa chọn các loại cá nuôi phù hợp với điều kiện dòng chảy tại ngã 3 sông Châu Đốc. UBND TP. Châu Đốc có kế hoạch quy hoạch lại công viên 30-4, cầu đi bộ; xây dựng dự án bến tàu gồm nhiều cầu tàu để phục vụ loại hình du lịch sông nước, trình UBND tỉnh phê duyệt để đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021-2025). Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND TX. Tân Châu, đánh giá tác động môi trường dọc bờ sông xã Châu Phong, làm kè chống sạt lở kết hợp thả lục bình làm xanh hóa tuyến bờ sông thuộc xã Châu Phong.

V.L