Hành trình phá án, thu gần 3 tạ ma túy từ Lào về Việt Nam

Hành trình phá án, thu gần 3 tạ ma túy từ Lào về Việt Nam