An Giang khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống

12/06/2024 - 11:47

 - Ngày 12/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng  đã đến dự và chỉ đạo lớp học

Trong 3 ngày, học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề về kiến thức quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống

PGS TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu khai mạc lớp học

Có 164 cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 12 - 14/6), các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Tổng quan về an ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống, thách thức, thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý tại An Giang; phát triển bền vững và quản trị an ninh kinh tế, an ninh doanh nghiệp; quản trị an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, dân tộc và bảo vệ quốc phòng, an ninh trong xây dựng và phát triển tỉnh An Giang…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo lớp học

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nêu rõ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng với mối đe dọa về quân sự, thế giới đang tồn tại, xuất hiện nhiều yếu tố mới, đe dọa đến an ninh con người và an ninh quốc gia, như: Khủng bố, di cư xuyên biên giới, tội phạm công nghệ cao...

Trước bối cảnh đó, những nhận thức về an ninh cũng thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng này để cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh là hết sức cần thiết, để các học viên có thể vận dụng một cách hiệu quả kiến thức đã học (cả về lý luận lẫn thực tiễn) vào quá trình công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đề nghị các đồng chí học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập; sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc nghiên cứu, học tập. Tích cực nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, nhất là tích cực trao đổi, liên hệ thực tiễn, để có thể vận dụng kịp thời, hiệu quả vào xử lý những tình huống đột xuất, phát sinh ở địa phương, đơn vị mình...

MINH HIỂN – PHƯƠNG ĐÔNG