An Giang khẩn trương chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

01/03/2021 - 05:22

 - Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật (23-5-2021), theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Hiện, tỉnh đang tập trung thực hiện quyết liệt các mặt công tác để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

A A

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân-Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử

 Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, đến nay đã ban hành các quyết định thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử, gồm: tổ giúp việc, tiểu ban cơ sở vật chất; tiểu ban an ninh trật tự, y tế; tiểu ban thông tin tuyên truyền và tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch triển khai công tác bầu cử; thành lập đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh...

Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử và hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, đến hết ngày 17-2-2021, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Theo đó, tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 8.970 người, trong đó giới thiệu ứng cử ĐBQH 17 người (để bầu ra 9 đại biểu), ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 103 người (để bầu ra 62 đại biểu), ứng cử HĐND cấp huyện 715 người (để bầu ra 377 đại biểu) và ứng cử HĐND cấp xã 8.135 người (để bầu ra 4.131 đại biểu). UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 26 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử (ĐVBC), bầu 62 vị đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cụ thể: TP. Long Xuyên gồm ĐVBC số 1 (phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh và xã Mỹ Hòa Hưng), có 5 đại biểu HĐND tỉnh được bầu và ĐVBC số 2 (phường Bình Đức, Bình Khánh, Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa và xã Mỹ Khánh), có 4 đại biểu được bầu; TP. Châu Đốc là ĐVBC số 3, với 3 đại biểu được bầu; huyện Châu Thành là ĐVBC số 4, với 5 đại biểu được bầu; huyện Châu Phú là ĐVBC số 5 (thị trấn Cái Dầu, xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Thủy), với 4 đại biểu được bầu và ĐVBC số 6 (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Khánh Hòa, Mỹ Phú), với 3 đại biểu được bầu; huyện Tịnh Biên là ĐVBC số 7, có 4 đại biểu được bầu; huyện Tri Tôn là ĐVBC số 8, có 4 đại biểu được bầu; huyện Thoại Sơn là ĐVBC số 9, có 5 đại biểu được bầu; huyện An Phú là ĐVBC số 10, có 5 đại biểu được bầu; TX. Tân Châu là ĐVBC số 11, có 5 đại biểu được bầu; huyện Phú Tân là ĐVBC số 12 (thị trấn Phú Mỹ, xã Phú Bình, Hiệp Xương, Phú Xuân, Phú Thọ, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Tân Trung), có 3 đại biểu được bầu và ĐVBC số 13 (thị trấn chợ Vàm, xã Phú An, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Hiệp, Phú Long, Phú Lâm, Phú Thạnh, Long Hòa), có 3 đại biểu được bầu; huyện Chợ Mới là ĐVBC số 14 (thị trấn Chợ Mới, xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Nhơn Mỹ); ĐVBC số 15 (thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A, Long Điền B, Mỹ An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân) và ĐVBC số 16 (xã Long Giang, Long Kiến, An Thạnh Trung, Hội An, Hòa Bình, Hòa An), mỗi đơn vị bầu cử có 3 đại biểu được bầu.

Ngày 19-2-2021, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã tổ chức họp để cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Việc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm, chu đáo từng phần việc cụ thể, nhất là về công tác nhân sự và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, tránh để xảy ra sai sót, nhằm ngăn ngừa các phần tử cơ hội xuyên tạc, kích động. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để phát huy hiệu quả tuyên truyền và tạo sự lan tỏa tích cực, rộng rãi trong toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, trong đó chú trọng chất lượng, cơ cấu và bảo vệ chính trị nội bộ, để hạn chế thấp nhất việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương có kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, đột xuất. Nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn để đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cử đúng quy định. Chủ động phân bổ kinh phí phù hợp, chặt chẽ và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí các điểm tiếp xúc cử tri, điểm bầu cử, trong đó, phải tuyệt đối đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực của cử tri tham gia bầu cử; hạn chế tối đa việc bỏ phiếu thay, bỏ phiếu không nghiêm túc. Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử tại địa bàn.

HẠNH CHÂU