An Giang nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

28/09/2023 - 05:13

 - Trong điều kiện có đường biên giới dài, dịch bệnh phức tạp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn An Giang tăng cao, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế. Bên cạnh thành tựu, ngành y tế còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Thuận lợi cơ bản nhất của ngành y tế tỉnh là các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước xác định rõ mục tiêu phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trung ương, tỉnh ngày càng quan tâm đến ngành y tế. Tổ chức mạng lưới y tế được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định, là điều kiện để phát triển trong thời gian tới. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng giúp người dân có thêm lựa chọn các loại thuốc, dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tuy nhiên, ngành y tế vẫn còn một số khó khăn, thách thức: Các dịch bệnh lưu hành tăng mạnh, bùng phát các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, đái tháo đường, xương khớp, sa sút trí tuệ...) ngày càng tăng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân; cơ sở vật chất tuyến y tế cơ sở còn hạn chế; chi phí khám, chữa bệnh tăng; chi tiêu công cho y tế chưa cao...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở Y tế An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Y tế, UBND tỉnh; xây dựng Đảng bộ Sở Y tế ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo; củng cố và hoàn thiện tổ chức, nhân sự; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y tế gắn với hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành...

Ngành y tế phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi; duy trì mức sinh thay thế 1,95%; tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) < 109; 10,99 bác sĩ trên 10.000 dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,75%. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 99,4% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 29 giường bệnh trên 10.000 dân...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, trên cơ sở nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Sở Y tế tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nâng cao năng lực y tế dự phòng, phòng chống tốt dịch bệnh lưu hành (sốt xuất huyết, tay - chân - miệng), khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, ứng phó kịp thời các dịch bệnh mới xuất hiện; đẩy mạnh phòng chống và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Đồng thời, tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; năng lực quản lý, giảm quá tải bệnh viện. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức. Phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý các bệnh mạn tính tại cộng đồng, phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo và thực hiện tốt các cơ chế chính sách thu hút, đãi ngộ; quản lý và sử dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế ở các tuyến. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số ngành y tế, hướng tới y tế thông minh; ứng dụng khoa học - công nghệ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới…

Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành y tế An Giang đã thực hiện đạt 15/15 chỉ tiêu theo kế hoạch hàng năm. Trong đó, đạt tiến độ các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số giường bệnh, bác sĩ trên 10.000 dân và nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

HẠNH CHÂU