An Giang: Nạo vét thông luồng sông Hậu để chuẩn tắc dòng chảy

06/01/2021 - 04:28

 - Ngày 29-12-2020, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại buổi khảo sát, đánh giá quá trình thực hiện dự án nạo vét thông luồng sông Hậu, đoạn từ Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới (thuộc xã Phước Hưng, An Phú). Theo đó, việc triển khai thực hiện dự án là cần thiết để chuẩn tắc luồng tàu chạy, tạo thuận lợi cho giao thông thủy qua khu vực…

A A

Lãnh đạo UBND huyện An Phú đối thoại với người dân để thực hiện nạo vét thông luồng sông Hậu đoạn từ Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới

Trước đó, ngày 23-12-2020, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì buổi khảo sát, đánh giá quá trình thực hiện dự án nạo vét thông luồng đường thủy nội địa sông Hậu đoạn từ Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới (xã Phước Hưng). Tham dự buổi khảo sát có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan, như: Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Phú.

Dự án nạo vét thông luồng đường thủy nội địa sông Hậu đoạn từ Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới (xã Phước Hưng) được thực hiện nhằm đảm bảo chuẩn tắc luồng tàu chạy, tạo thuận lợi cho giao thông thủy qua khu vực, cải thiện dòng chảy, đảm bảo an ninh nguồn nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do vậy, việc triển khai thực hiện dự án là cần thiết, UBND tỉnh thống nhất phương châm thực hiện: “Dễ làm trước, khó làm sau”.

Theo đó, chấp thuận cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện nạo vét thông luồng đoạn sông từ mặt cắt A1-A2 đến A37-A38 (phía thượng lưu sông Hậu, thuộc địa phận xã Quốc Thái và Phước Hưng) để đảm bảo chuẩn tắc luồng đường thủy theo quy định, hạn chế sạt lở đường bờ xã Quốc Thái, do khu vực này có hiện trạng cao độ -2,5m, không đảm bảo an toàn cho các loại phương tiện giao thông đường thủy hoạt động (hồ sơ được duyệt nạo vét đến -7m). Việc nạo vét phải đảm bảo đúng theo thiết kế và báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Đối với đoạn sông từ mặt cắt A69-A70 đến A91-A92 (phía hạ lưu sông Hậu, thuộc địa phận xã Phước Hưng) do nằm trong khu vực được cảnh báo sạt lở, nên thống nhất chủ trương cho nhà đầu tư phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, thực hiện kè đường bờ từ nguồn vốn xã hội hóa. Đồng thời, giao UBND huyện An Phú vận động nhân dân thực hiện trồng cây bảo vệ đường bờ. Việc triển khai thi công tại khu vực này chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các biện pháp kè, gia cố đường bờ và có sự ủng hộ của người dân trong khu vực.

Đối với đoạn sông từ mặt cắt A47-A48 đến A71-A72, nhà đầu tư thực hiện việc khắc phục theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3388/VPUBND-KTN ngày 14-7-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện An Phú tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân về mục tiêu, hiệu quả của dự án để đảm bảo sự đồng thuận, đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thi công dự án và có giải pháp để bảo vệ thi công theo quy định. Đồng thời, giao Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện An Phú và đề nghị nhà đầu tư phải thường xuyên kiểm tra đảm bảo phạm vi thi công không vượt ra khỏi biên dự án, tuân thủ thiết kế được duyệt.

Dự án nạo vét thông luồng đảm bảo giao thông trên sông Hậu đoạn từ đuôi Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới (huyện An Phú) được UBND tỉnh An Giang phê duyệt hồ sơ đề xuất ngày 9-5-2019. Tổng chiều dài toàn tuyến thực hiện 4.500m, chiều rộng luồng 126m, cao trình đáy nạo vét -7m, tổng khối lượng khoảng 1,7 triệu m3… do liên danh Công ty TNHH Hiệp Phát và Công ty TNHH Hiệp Phát Châu Phú thực hiện.

HỮU HUYNH