An Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP

29/09/2023 - 07:06

 - Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ tại đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) trên địa bàn An Giang, UBND tỉnh An Giang và Bộ Công an thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp triển khai phân công thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh An Giang

Theo đó, kế hoạch được triển khai bằng 42 mô hình ở 5 nhóm, thực hiện từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2025. Cụ thể, nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến có 5 mô hình, gồm: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (triển khai đồng bộ theo lộ trình Đề án 06/CP); tự động hóa Trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk, mục đích để người dân tiến hành dịch vụ công thông qua công nghệ tự động hóa được hỗ trợ tại kiosk, không cần tiếp xúc trực tiếp với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả. Mô hình này được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an và Văn phòng UBND tỉnh An Giang phối hợp cơ quan liên quan thực hiện.

Đối với xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy, C06 cùng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp (DN) thực hiện, thời gian hoàn thành cuối tháng 6/2024. Các dịch vụ giúp lưu trữ, chứng thực các giấy tờ, tài liệu điện tử phục vụ người dân, DN tham gia môi trường số.

Qua đó, tạo tiện lợi cho người dân trong việc nộp thủ tục hành chính, tái sử dụng giấy tờ, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian của công dân, DN. Thay vì phải đi chứng thực bản giấy và nộp giấy tờ chứng thực giấy, giờ có thể chứng thực điện tử để lưu trữ, tái sử dụng nhiều lần và nộp hồ sơ trực tuyến, như: Giấy khám sức khỏe điện tử, bằng cấp chứng thực điện tử…

Đối với khám, chữa bệnh (KCB) sử dụng thẻ căn cước công dân và VNeID, mục tiêu 100% cơ sở KCB thực hiện tiếp nhận căn cước công dân gắn chíp hoặc VNeID khi người dân thực hiện, KCB cơ bản hoàn thành cuối tháng 9/2023. Đối với triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực, mục tiêu toàn bộ các cơ sở công chứng, chứng thực đảm bảo điều kiện cho người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc VNeID khi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ.

Mô hình này do Sở Tư pháp An Giang chủ trì, phối hợp các DN thực hiện, thời gian hoàn thành và thực hiện cuối tháng 10/2023. Với mô hình triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn (đủ điều kiện về vật chất kỹ thuật, khách sạn hạng từ 1 - 5 sao) nhà khách, nhà công vụ và quản lý lưu trú tại cơ sở KCB.

Các cơ sở lưu trú sẽ sử dụng phần mềm thông báo ASM được kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ công tác quản lý của ngành du lịch và ngành y tế. Thời gian hoàn thành thực hiện triển khai của các mô hình này đến cuối tháng 12/2023.

Riêng nhóm tiện ích về công dân số, có 11 mô hình nhằm phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh và kết nối tới các nền tảng tích hợp quốc gia; quản lý trường học và thực hiện tố giác tội phạm thông qua VNeID; tăng cường công tác truyền thông nội bộ trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh và mọi người dân nắm, hiểu, cùng đồng hành thực hiện thành công Đề án 06/CP… 

Ngoài 3 nhóm tiện ích phục vụ thiết thực cho đời sống xã hội địa phương, 2 nhóm nhiệm vụ còn lại của Đề án 06/CP nhằm thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu để quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; lao động - thương binh và xã hội, hộ tịch, các đoàn hội… thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID phục vụ cải cách thủ tục hành chính và nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, tổ công tác của tỉnh về triển khai Đề án 06/CP căn cứ kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra. Các đơn vị đầu mối, gồm: Trung tâm dữ liệu quốc gia có trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ tổ công tác của tỉnh thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể được phân công; Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch...

NGUYỄN HƯNG