An Giang thu hút 62 dự án đầu tư trong và ngoài nước

07/11/2019 - 08:08

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cho biết, từ đầu năm đến cuối tháng 10-2019, tỉnh An Giang đã thu hút 62 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 15.531 tỷ đồng.

A A

Trong đó có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 59 dự án đầu tư trong nước vào các lĩnh vực như: nông nghiệp (5 dự án, tổng vốn đăng ký 450 tỷ đồng), bất động sản (17 dự án, tổng vốn đăng ký 13.075 tỷ đồng), công nghiệp (5 dự án, tổng vốn đăng ký 478 tỷ đồng), thương mại-dịch vụ (29 dự án, tổng vốn đăng ký 311 tỷ đồng), cùng 6 dự án ở các lĩnh vực khác (tổng vốn đăng ký 1.217 tỷ đồng).

Tỉnh đã hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để triển khai các đề xuất dự án đã thống nhất về mặt chủ trương. Đồng thời, ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư cho 5 nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và công nghệ để nghiên cứu thực hiện các dự án trên lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh như: nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng du lịch, giao thông, khu đô thị…

ĐỨC TOÀN