An Giang với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

20/02/2024 - 06:17

 - Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) đề ra. Do đó, các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH.

An Giang chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa

Năm 2023, mặc dù đối mặt không ít khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, KTXH tỉnh An Giang tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỉnh thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu; GRDP đạt 7,34%, đứng thứ 4 ĐBSCL, đứng thứ 21 cả nước và cao nhất trong 11 năm trở lại đây; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Kết quả đạt được là động lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển KTXH.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, tạo bứt phá trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành đã tập trung rà soát kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu KTXH và đề ra giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, cụ thể hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2024.

Theo đó, An Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đoạn qua địa phận tỉnh); tuyến tránh Long Xuyên; các dự án giao thông liên vùng, nội tỉnh và các công trình trọng điểm về y tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng của tỉnh. Quá trình thực hiện các dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển KTXH; đẩy mạnh, hợp tác, liên kết, tăng cường mời gọi đầu tư, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp và các thành phần kinh tế triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ các nguồn tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép tài nguyên đất, cát, đá và tài nguyên rừng...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, để tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mai - dịch vụ và du lịch theo đúng định hướng và mục tiêu do nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và của từng địa phương trong tỉnh để tăng tốc phát triển.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội. Quan tâm vấn đề lao động, việc làm, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm cải thiện đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Để bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của con người An Giang, tỉnh sẽ khẩn trương lập hồ sơ, trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” và công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là “Di sản văn hóa thế giới”.

Cùng với đó, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định; tiếp tục thực hiện công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu: “Năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Đồng thời, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu và tất cả cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, dám nghĩ đúng, dám làm đúng vì lợi ích chung; tiếp tục tận dụng tối đa, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của tỉnh, bám sát phương châm “Đoàn kết kỷ cương, linh hoạt sáng tạo, tăng tốc hiệu quả” để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

MỸ LINH