An Giang xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy dịnh về phòng, chống dịch COVID-19

24/02/2021 - 13:30

 - Sáng 24-2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết: thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 119/UBND-KGVX, ngày 18-2-2021 (về việc triển khai thực hiện Thông báo số 28/TBVPCP, ngày 17-2-2021 của Văn phòng Chính phủ), các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác lãnh, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

A A

Tuyên truyền thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; cảnh giác phòng, chống dịch tại địa phương, nhất là các địa bàn biên giới. Tuyên truyền thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đặc biệt, kiểm tra, xử phạt các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điển hình huyện An Phú, đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng 172 lượt, nhắc nhở 2.836 trường hợp, cảnh cáo 3 trường hợp. Trong đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp, với số tiền 2 triệu đồng.

Huyện Châu Phú tổ chức 161 cuộc kiểm tra về việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tổ chức 29 cuộc kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; 132 cuộc kiểm tra các hoạt động thương mại, sản xuất kinh doanh; kiểm tra và nhắc nhở 275 trường hợp tụ tập, tập trung đông người; kiểm tra, lập biên bản vi phạm 134 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 51 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 54 triệu đồng.

HẠNH CHÂU