An Phú học tập và làm theo gương Bác

16/09/2020 - 06:36

 - Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai mạnh mẽ ở An Phú. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, công tác, nhất là ngày càng lan tỏa trong nhân dân với nhiều cách làm mới, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

A A

Việc xây dựng các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các Chi, Đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện qua từng năm, cùng với xây dựng kế hoạch của cán bộ chủ chốt và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Các Chi, Đảng bộ đã chú ý lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt. Những việc làm đó đã tạo thêm động lực cho các tổ chức Đảng nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Phú (An Giang) Lê Minh Thuận cho biết, phong trào học tập và làm theo gương Bác tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các địa phương, cơ sở đã xuất hiện những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, công tác. Nhất là phong trào trong quần chúng nhân dân ngày càng có quy mô rộng hơn, đóng góp sức người, sức của cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác an sinh xã hội.

Tiêu biểu là mô hình xây dựng cầu nông thôn do chương trình Tạp chí Nông thôn Việt và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ huyện An Phú xây dựng 16 cây cầu, với tổng số tiền 20,8 tỷ đồng (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ 10 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 10,8 tỷ đồng), với 10.537 ngày công lao động trị giá tương đương 2,1 tỷ đồng và nhân dân đóng góp về thực phẩm, vật tư, phương tiện vận chuyển quy tiền 8,7 tỷ đồng… Những công trình này góp phần thay đổi diện mạo nông thôn khu vực biên giới, giúp người dân đi lại dễ dàng và rút ngắn khoảng cách giữa các địa bàn.

An Phú tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mô hình vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội 6,1 tỷ đồng, qua đó cất 62 căn nhà, hỗ trợ các hoạt động khám, chữa bệnh 704 người; trợ giúp 3.114 em học sinh; thăm hỏi, tặng 10.450 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và trợ cấp khó khăn đột xuất 2.077 hộ... Mô hình vận động tiền mua xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo ở 14 xã, thị trấn với số tiền gần 17,5 đồng.

Cùng với nhiều mô hình thiết thực được triển khai, như: phát động trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; vận động nhân dân hiến đất làm đường, làm đèn đường thắp sáng lộ nông thôn, tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế và tổ phụ nữ tiết kiệm bỏ ống heo đất, vận động quà “Tiếp bước đến trường”... thật sự mang ý nghĩa ”ích nước, lợi dân”.

Nhiều chi bộ có nội dung sinh hoạt phong phú, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, như: Chi bộ Đài Truyền thanh với chuyên đề “Tuân thủ nghiêm quy định giờ làm việc, nâng cao hiệu quả công tác”; Trường THPT Vĩnh Lộc tổ chức cuộc thi “Học sinh tìm hiểu về Bác Hồ” trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần; UBND huyện trang bị hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và 14 xã, thị trấn; giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, những vấn đề, vụ việc nổi cộm tại đơn vị. Rõ nét nhất là công tác tham mưu giải quyết hồ sơ, thủ tục tại bộ phận “một cửa” và 2 mô hình tiết kiệm đã thực hiện có hiệu quả tại Đảng bộ Trường THPT An Phú và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện An Phú… Qua đó, đã tạo chuyển biển tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng, có tính quyết định trong việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Kết quả đánh giá ở các Chi, Đảng bộ trong thời gian qua cho thấy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi tổ chức, cá nhân, đã đóng góp vào sự thành công chung trong phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Tiếp tục khẳng định chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tinh thần và đạo đức trong Đảng và trong xã hội.

HỮU HUYNH