An Phú nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị

28/11/2022 - 07:11

 - Trên cơ sở tiếp thu Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) đã tổ chức quán triệt, triển khai và chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn. Qua đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

A A

Đảng bộ huyện An Phú có 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 14 Đảng bộ xã, thị trấn; 9 Đảng bộ ngành, trường học và 29 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên là 4.806 đồng chí, trong đó 1.394 đảng viên nữ, 28 đảng viên là người dân tộc, 308 đảng viên là người có đạo. Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm, có trên 99% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xếp loại đảng viên cuối năm có trên 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 12/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, Huyện ủy An Phú được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

An Phú biểu dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân cho biết, địa phương đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy để phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện An Phú thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quy trình làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho cấp ủy, giữa các cơ quan nhà nước…

Từ đó, kịp thời sơ, tổng kết đánh giá để có giải pháp khắc phục hạn chế kịp thời trong quá trình thực hiện. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm về đạo đức công vụ, văn hóa công sở và vi phạm những quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chú trọng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về sinh hoạt chi bộ.

Hàng năm, từng cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, quy trình làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, giữa các cơ quan nhà nước…

Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và các văn bản lãnh, chỉ đạo của tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung cao cho những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những khâu khó, việc yếu, những vấn đề đột xuất, nảy sinh trên địa bàn nhất là trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động tôn giáo, dân tộc...

Thực sự hướng mạnh sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về cơ sở, sâu sát cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đi đôi với biểu dương, khen thưởng, kỷ luật và quan tâm công tác sơ, tổng kết thực tiễn.

Cấp ủy các cấp lãnh, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò trong triển khai, thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở luôn chủ động thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm sát với tình hình thực tế, trong đó có thực hiện giám sát cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.

Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

An Phú tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; gắn công tác kiểm tra của Đảng với sự giám sát của các tổ chức quần chúng và công tác kiểm tra công vụ của cơ quan nhà nước; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm… Đây là giải pháp tốt nhất để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa những sai phạm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới