An Phú tăng cường công tác dân vận của Đảng

11/03/2021 - 06:14

 - Công tác dân vận của Đảng có vai trò quan trọng trong việc vận động, đoàn kết và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Huyện An Phú (An Giang) tiếp tục thực hiện hiệu quả sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Biểu dương cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Phú nêu cao tinh thần trách nhiệm theo hướng “gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Thường xuyên duy trì công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất và đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Lực lượng vũ trang huyện tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQVN và các đoàn thể, chính trị - xã hội. Nổi bật là tổ chức lực lượng nòng cốt, vận động nhân dân thông suốt chủ trương nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Hậu qua địa bàn xã Vĩnh Trường, xã Đa Phước nhằm chống sạt lở. Tiếp tục vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh về nạo vét thông luồng sông Hậu (thuộc 3 xã: Phước Hưng, Phú Hữu, Quốc Thái).

Dự án nạo vét thông luồng đảm bảo giao thông trên sông Hậu đoạn từ đuôi Cồn Cóc đến bến đò Chợ Mới (An Phú) được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đề xuất ngày 9-5-2019. Tổng chiều dài toàn tuyến thực hiện 4.500m, chiều rộng 126m, cao trình đáy nạo vét -7m, tổng khối lượng khoảng 1,7 triệu m3… Việc nạo vét nhằm đảm bảo chuẩn tắc luồng tàu chạy, tạo thuận lợi cho giao thông thủy qua khu vực, cải thiện dòng chảy, đảm bảo an ninh nguồn nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Huyện An Phú đã làm việc với doanh nghiệp, chủ đầu tư để có cam kết cụ thể, bảo đảm an toàn và bảo đảm quyền lợi nhân dân…

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết, công tác xây dựng, củng cố tổ chức được kiện toàn, công tác phát triển đoàn viên, hội viên ngày càng nâng chất. Việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động được UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm thực hiện, đồng thời tăng cường phối hợp, thông qua việc tổ chức các hội nghị giao ban, ký kết giao ước thi đua, ký kết quy chế, chương trình phối hợp; tổ chức hội nghị tổng kết thi đua khối mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào tiêu biểu như: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; các cuộc vận động quỹ Vì người nghèo; quỹ An sinh xã hội; quỹ Phòng, chống COVID-19; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Trong cuộc làm việc với Huyện ủy An Phú về thực hiện công tác dân vận của Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam yêu cầu, Huyện ủy An Phú tiếp tục chỉ đạo UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận. Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy các hội, đoàn thể. Quan tâm hơn nữa công tác “Dân vận khéo”, lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Nâng chất hoạt động, kịp thời hỗ trợ phát triển các mô hình hiệu quả. Tăng cường phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh để tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)…

HỮU HUYNH