An Phú tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

08/04/2020 - 05:06

 - Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú (An Giang) đã tổ chức triển khai và tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện, nhằm tích cực chuẩn bị điều kiện mọi mặt cho việc tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII được tiến hành trong năm 2020. Nhìn chung, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội cấp cơ sở được triển khai đúng tiến độ.

A A

Đồng chí Võ Anh Kiệt cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú về công tác đại hội

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 79-KH/HU của Huyện ủy, An Phú đã triển khai nhiều cuộc họp để xem xét nội dung tổng hợp, thông qua nội dung dự thảo văn kiện. Tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng văn kiện cho các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thường trực Huyện ủy tiến hành 2 đợt kiểm tra công tác chuẩn bị ở 14 Đảng bộ xã, thị trấn và có định hướng cụ thể. Đến nay, 14/14 Đảng ủy xã, thị trấn, 7/7 Đảng ủy ban, ngành huyện đã xây dựng xong dự thảo văn kiện; văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện An Phú đã dự thảo lần thứ 5.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, song song với công tác chuẩn bị, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đã quan tâm kiện toàn tổ chức rà soát quy hoạch và bố trí cán bộ, bảo đảm sự ổn định của đội ngũ cán bộ theo hướng kế thừa, chuẩn bị về nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Rà soát Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt đương nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện tái cử; thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Nắm bắt tình hình đơn thư, khiếu kiện, dư luận liên quan đến đại hội… đảm bảo phát huy dân chủ, chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt yêu cầu, An Phú tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện; phải xác định chủ đề để hiệu triệu toàn Đảng bộ ra sức thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện của huyện. Đảm bảo các tiêu chuẩn về nhân sự, tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân để lập thành tích chào mừng đại hội. Báo cáo chính trị phải nêu được giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế biên mậu, cụ thể như: làm tốt mời gọi đầu tư, tập trung phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi; phát triển công nghiệp chế biến để tạo ra sản phẩm mới, chế biến nông sản trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị, huyện An Phú cần tổng kết các mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng, đẩy mạnh chuyển đổi, tổ chức lại sản xuất, nâng chất hoạt động hợp tác xã; quy hoạch vùng hướng đến giải quyết đầu ra cho hàng hóa, nông sản. Tập trung hoàn thành các xã nông thôn mới, phát triển xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, tính toán lại vấn đề lao động, việc làm để có kế hoạch đào tạo nghề phù hợp thực tiễn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

HỮU HUYNH