An Phú tập trung nhiệm vụ năm 2023

01/02/2023 - 06:56

 - Phát huy những kết quả năm 2022 khi thực hiện đạt và vượt tất cả 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, bứt phá trong năm 2023.

A A

Theo đó, huyện An Phú sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, có chất lượng, nâng cao năng suất, hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh gắn với kinh tế hợp tác. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp năm 2023 của huyện dự kiến 37.000ha (lúa 30.800ha, rau màu 4.000ha, cây ăn trái 2.200ha). Huyện xây dựng kế hoạch xả lũ cải tạo đất, vệ sinh đồng ruộng, hạn chế các đối tượng sâu bệnh gây hại; giúp người dân sản xuất, trồng trọt hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp, huyện tiếp tục triển khai các mô hình sinh kế của Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (WB9). Tăng cường phối hợp chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án WB9, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất của nông dân trên địa bàn 3 xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, Phú Hữu. Đồng thời, hướng dẫn các xã bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai, đặc biệt quan tâm tình hình mưa dầm, sạt lở đất và mưa giông, lốc xoáy có thể xảy ra trên địa bàn huyện.

An Phú tập trung đảm bảo an sinh xã hội, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Năm 2023, An Phú phấn đấu thực hiện ước đạt giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 682 tỷ đồng, tăng 3,8% so năm 2022. Doanh thu bán lẻ và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú phấn đấu đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 7,27%; giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu phấn đấu tăng 19,05% so năm 2022.

Tăng cường mời gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình trọng điểm; hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn, kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm. Giải tỏa, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ... Huyện tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang sông, rạch trên địa bàn...

Giải quyết tốt các thủ tục hành chính trong quan hệ đất đai cho hộ gia đình và cá nhân, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đo đạc, đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 7 xã: Quốc Thái, Phước Hưng, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Vĩnh Trường. Khai thác tốt quỹ đất công, đảm bảo trình tự khai thác đúng quy định của pháp luật. Lập kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng thời gian, chất lượng.

Triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện; tiếp tục hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2023. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh xã hội hóa về công tác bảo vệ môi trường để nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Duy trì tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đạt 83%. Lồng ghép mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Xây dựng lộ trình để đảm bảo đến năm 2025 có từ 45-50% số trường học đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phát triển lĩnh vực văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên cơ sở thế mạnh về điều kiện tự nhiên của huyện.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách cải thiện cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới...

An Phú tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

 

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu