An Phú tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 06

31/03/2023 - 07:11

 - Huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung triển khai quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, qua đó đạt được nhiều kết quả.

A A

Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, UBND huyện An Phú đã phát động phong trào thi đua mở cao điểm “40 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và các nhiệm vụ tại Đề án 06.

Tổ công tác đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Đề án 06 tại tổ công tác cấp xã; kế hoạch về kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp thực hiện cao điểm “40 ngày, đêm” tại 14 xã, thị trấn. Duy trì chế độ thông tin báo cáo tuần, tháng, họp định kỳ tổ công tác, bộ phận giúp việc theo quy định.

Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt Đề án 06

Theo Công an huyện An Phú, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về căn cước công dân (CCCD), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về tiện ích của thẻ CCCD gắn chíp điện tử, định danh điện tử... bằng nhiều hình thức, như: Họp dân phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“ (125 cuộc với 13.153 lượt người dự); thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh cấp huyện, xã (mỗi ngày 4 lượt/đơn vị), đăng nhiều tin, bài trên cổng thông tin điện tử huyện; tuyên truyền trực tiếp trong quá trình đến nhà dân làm sạch dữ liệu dân cư và mời công dân làm CCCD (18.625 lượt); lồng ghép trong các hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở các xã, thị trấn và cấp huyện (được 104 cuộc, 6.519 người dự).

Ngoài ra, công an cấp huyện, xã hưởng ứng tích cực việc chia sẻ các video hướng dẫn đăng ký định danh điện tử mức độ 1 và 2, hướng dẫn công dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) để công dân tiếp cận dễ dàng hơn; trực tiếp hỗ trợ các nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở lưu trú đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, để thực hiện việc thông báo lưu trú trực tuyến.

Huyện An Phú thực hiện tốt việc bố trí nguồn nhân lực thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, thuộc Đề án 06 tại bộ phận "một cửa" huyện và các xã, thị trấn, đảm bảo số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo quy định.

Theo đó, bộ phận "một cửa" huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận 39.837 hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến; trong đó, chủ yếu là đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin người được cấp giấy chứng nhận… Tất cả các hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn và được trả kết quả trực tuyến tại bộ phận “một cửa” và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về công tác làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử, tính đến ngày 15/2/2023, công an toàn huyện thu nhận 162.817 hồ sơ cấp CCCD và thu nhận 33.632 hồ sơ định danh điện tử; phối hợp Phòng Tư pháp rà soát, lập danh sách và thực hiện kiểm tra dữ liệu khai sinh 18.050 trường hợp công dân sinh trước năm 1975 để bổ sung ngày, tháng sinh cho người đủ điều kiện cấp CCCD và định danh điện tử…

Khó khăn hiện nay là dù được tuyên truyền rộng rãi nhưng người dân vẫn chưa quen với việc đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Hơn nữa, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và việc sử dụng thiết bị điện tử của người dân còn hạn chế… nên số lượng công dân đăng ký, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều.

Đặc thù An Phú là huyện đầu nguồn tiếp giáp Campuchia, nên nhiều người sinh sống, làm ăn tại Campuchia chưa thể mời cấp CCCD; một số trường hợp sai cấu trúc số định danh cá nhân... Ngoài ra, dữ liệu dân cư cần làm sạch do Cục C06 (Bộ Công an) trích xuất gửi về thường xuyên, liên tục và thêm mới, nên việc làm sạch dữ liệu chưa thể đạt 100% theo yêu cầu đặt ra...

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp đã chỉ đạo các ngành và xã, thị trấn rà soát cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị và các hội, đoàn thể về đẩy mạnh đăng ký tài khoản định danh điện tử; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06. Phòng Văn hóa - Thông tin làm việc với chi nhánh các nhà mạng trên địa bàn về việc cấp sim chính chủ cho người sử dụng.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và xã, thị trấn thực hiện tốt việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án 06 năm 2023; tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Phát huy vai trò của người đứng đầu tổ công tác Đề án 06 cấp xã để kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nhất là huy động lực lượng phối hợp với công an trong việc làm sạch dữ liệu dân cư và mời công dân làm CCCD, định danh điện tử...

HỮU HUYNH

Từ khóa An PhúĐề án 06

 

thoi-su
ban-doc
phong-su-ky-su