An Phú xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

01/09/2020 - 05:30

 - Những năm qua, mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) đã được đầu tư xây dựng, nâng chất. Toàn huyện có 14 trường mầm non, 32 trường tiểu học, 12 trường THCS, 4 trường THPT. Huyện An Phú xác định xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn, mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu phát triển.

A A

Trường Tiểu học “A” Long Bình (thị trấn Long Bình, An Phú)

So với nhiều địa phương trong tỉnh thì An Phú có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn khá thấp. Năm 2003, Trường Tiểu học “A” thị trấn An Phú là trường đầu tiên của huyện vinh dự đón nhận quyết định trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong suốt 13 năm (từ 2003 - 2016) do điều kiện cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng mức nên toàn huyện chưa có trường nào được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Giai đoạn 2016-2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành GD&ĐT và sự quan tâm của huyện đã xây dựng, đầu tư các điều kiện cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đã có 13/62 trường (3 trường mầm non - mẫu giáo, 7 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường THPT) được UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 20,9%.

Một trong những điển hình là Trường THPT An Phú. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiều năm liền trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%; nhiều học sinh đạt giải các kỳ tuyển chọn học sinh giỏi và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được huyện, tỉnh công nhận. Đặc biệt, trường là một trong những điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, ban giám hiệu trường thực hiện nhiều phương pháp để cán bộ lãnh đạo, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi về tấm gương đạo đức sáng ngời và thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước hết là nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, xây dựng các quy định, quy trình công khai các thủ tục hành chính, chế độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý và thực thi công việc theo hướng nâng cao tính công khai, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước…

Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Phú Võ Hoàng Lâm cho biết, mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản lý, công tác dạy và học. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc huy động các nguồn lực phát triển sự nghiệp GD&ĐT. Do vậy, những trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đều khẳng định được chất lượng GD&ĐT, phát huy hiệu quả hoạt động trong các mặt công tác của ngành và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Giai đoạn 2021-2025, huyện An Phú đề ra lộ trình xây dựng trên 35% trường đạt chuẩn quốc gia. Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn trung hạn kịp thời để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường, nhất là các trường trong lộ trình xây dựng nông thôn mới và các trường cận chuẩn.

Huyện tập trung huy động các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với các phong trào thi đua của ngành GD&ĐT. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò ban chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cấp huyện, xã, thị trấn. Bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn vốn đầu tư mới, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất giáo dục.

Tích cực rà soát, đánh giá hiện trạng, kết quả đạt được từng tiêu chí; làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh và hỗ trợ các trường xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia…

HỮU HUYNH