An Thạnh Trung phát triển vượt bậc từ phong trào thi đua

07/07/2020 - 06:42

 - Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã An Thạnh Trung (Chợ Mới, An Giang), thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, nhà nước. Với xuất phát điểm thấp 7/20 tiêu chí nông thôn mới (NTM), thu nhập bình quân đầu người năm 2011 mới đạt 23 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,28%, cơ sở hạ tầng thiếu thốn... đến nay xã An Thạnh Trung đạt 18/19, 48/49 chỉ tiêu NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,89%.

A A

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng NTM đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTXH đề ra. Cụ thể như các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng NTM, chung sức chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, học sinh nghèo…

Nhân dân tham gia đóng góp mạnh mẽ vào các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phúc lợi xã hội, chăm lo cuộc sống của hộ nghèo, học sinh nghèo, tạo điều kiện cho xã An Thạnh Trung thực hiện đạt chuẩn xã văn hóa NTM. Từ đó đã có nhiều mô hình và tổ chức, cá nhân tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình, công tác xã hội - từ thiện đáng được trân trọng và biểu dương. 

Điển hình như: mô hình đội cất nhà, cầu từ thiện của ông Lê Quang Trưởng; đội cất nhà Tình thương của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo; tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và đóng góp quỹ phúc lợi xã hội của đại đức Thích Vạn Đức (Trụ trì chùa Vạn Đức), đại đức Thích Nhựt Lợi (Trụ trì chùa Vạn Phước), bà Nguyễn Thị Thanh Lan (ấp An Khương)...

Trao giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích đóng góp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Mới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Nguyễn Phước An cho biết: “Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, địa phương đã cụ thể hóa thành kế hoạch hành động cụ thể như: đa dạng hóa các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp, nhân dân trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Qua đó, đã tạo động lực thay đổi bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước hoàn chỉnh theo quy hoạch, mức sống của người dân được nâng lên từng năm, cơ sở y tế, giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên về chất lượng, cảnh quan môi trường được nhân dân địa phương thực hiện khá tốt, nhà nhà đều treo ảnh Bác Hồ, hàng rào, cột cờ thẳng tắp, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt năng suất cao; các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế của địa phương. Cơ sở hạ tầng, môi trường nông thôn cũng được củng cố, bảo vệ. Trường học, các thiết chế về văn hóa phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao. Đã huy động nguồn lực hơn 310 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và an sinh xã hội. Xã An Thạnh Trung đã mời gọi doanh nghiệp đầu tư 5 mô hình sản xuất rau màu, cây ăn trái an toàn theo chuỗi giá trị. Kêu gọi, đầu tư xây dựng mới cụm dân cư gắn với chợ… tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 554,8 tỷ đồng.

Từ đó, kinh tế phát triển mạnh, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc... tạo động lực cho thực hiện mục tiêu kế hoạch KTXH 5 năm tiếp theo.

Từ kết quả thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, 5 năm qua, Đảng bộ xã An Thạnh Trung được tặng nhiều bằng khen, giấy khen: 2 năm liền (2018 - 2019) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, UBND tỉnh tặng bằng khen cho UBND xã; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 2 cá nhân, UBND tỉnh tặng bằng khen 12 tập thể và 57 cá nhân, UBND huyện Chợ Mới tặng giấy khen 34 tập thể và 70 cá nhân, 20 chiến sĩ thi đua cơ sở...

Với niềm tin mới, ý chí cách mạng, lòng quả cảm và tinh thần yêu quê hương đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thạnh Trung đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý, cùng chung tay góp sức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội xã lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chợ Mới, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

HẠNH CHÂU