Anh Khưu Đình Dĩnh Xuyên - Chủ tịch Công đoàn năng nổ tích cực

24/07/2020 - 14:12

 - Công tác tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn), anh Khưu Đình Dĩnh Xuyên được tín nhiệm đảm nhận vị trí Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Nhận thức trách nhiệm của mình, anh luôn nỗ lực đưa ra các hoạt động vì lợi ích đoàn viên, đóng góp các sáng kiến phục vụ công việc ngày càng tốt hơn.

A A

Tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, Công đoàn cơ sở đã phối hợp thủ trưởng đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể vào buổi trưa cho cán bộ, viên chức và người lao động, với mức ăn 20.000 đồng/buổi/người, trong đó Công đoàn hỗ trợ mỗi đoàn viên 5.000 đồng/buổi/người. Bên cạnh đó, Công đoàn còn thực hiện mô hình quỹ “Xoay vòng vốn” giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống. Hàng tháng, Công đoàn tổ chức bình xét và hỗ trợ cho 2 đoàn viên, mỗi suất trị giá 2,1 triệu đồng, sử dụng cho mục đích trang trải sinh hoạt gia đình.

Anh Xuyên cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức lao động luôn được quan tâm, đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Để làm tốt điều này, công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp đơn vị tích cực thực hiện. Qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách tiền lương, điều kiện làm việc, quan hệ lao động cơ bản tại đơn vị.

Đơn vị luôn duy trì thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng, triển khai các văn bản của cấp trên, Đại hội Công đoàn các cấp; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII Đảng, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Công đoàn Việt Nam…, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Công đoàn chú trọng giúp đỡ, thăm hỏi đoàn viên vượt khó, đảm bảo chế độ trong dịp lễ, Tết, tặng quà cho đoàn viên khó khăn, hỗ trợ nhà ở, vui Tết Trung thu, tiếp sức đến trường đầu năm học cho con em đoàn viên…

Trong quá trình công tác, anh Xuyên đã có nhiều sáng kiến góp phần mang lại hiệu quả cao cho đơn vị. Tiêu biểu như sáng kiến “Chủ động đề ra giải pháp khắc phục ngập úng tại khu vực nhà nghỉ, nhà kho và khu vực nhà ăn do mưa lớn gây ra”, giúp Ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo hàng năm tiết kiệm kinh phí, ngày công lao động và phục vụ tốt hơn nơi ăn uống, nghỉ ngơi, nhà kho và nơi để xe đảm bảo an toàn trong đơn vị. Hay “Giải pháp xây dụng Quy chế xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở tại đơn vị”, giúp ban hành kịp thời quy chế xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại lợi ích thiết thực, tạo động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân ra sức nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu giải pháp và những sáng kiến mới, mang lại hiệu quả hoạt động trong công tác chuyên môn. Sáng kiến này làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại và bình bầu, biểu dương, khen thưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động, từ đó nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động trong đơn vị.

Từ năm 2015 đến năm 2019, anh Khưu Đình Dĩnh Xuyên được UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng nhiều bằng khen và các danh hiệu tiêu biểu trong công tác do đơn vị ghi nhận.

MỸ HẠNH