Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú tổ chức hội nghị lần thứ X

27/09/2022 - 11:43

 - Ngày 27/9, Bí thư Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Ngô Công Thức chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) mở rộng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm và bàn giải pháp các tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mạnh mẽ thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế của huyện.

Trong đó, UBND huyện khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn và tổ chức sơ kết đánh giá mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là khẩn trương chỉ đạo các ngành hỗ trợ xã Phước Hưng hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới.  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, giữ vững quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân…

Trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, tiếp tục thực hiện Kết luận 01-KL/TW thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

9 tháng của năm 2022, tổng sản lượng lương thực huyện An Phú đạt 188.000 tấn (86% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 537 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch (tăng 23% so cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ, dịch vụ 4.173 tỷ đồng (đạt 75% kế hoạch, tăng 24% so cùng kỳ); giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu 967 triệu USD (đạt 77% so kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ).

Tin, ảnh: HỮU HUYNH