Bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn hơn 20 triệu đồng

22/07/2020 - 04:17

 - Qua thông tin trên Báo An Giang về hoàn cảnh của chị Trương Thị Nữ, chị Thân Thị Diễm và bà Phạm Thị Hường, đều mang căn bệnh hiểm nghèo, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị bệnh, anh Việt (CLB Thứ Bảy), anh Huỳnh Nghĩa và một bạn đọc nữ (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ 3 hoàn cảnh trên 13,5 triệu đồng.

A A

Mới đây, một bạn đọc nữ (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), chị Nguyễn Thị Xê (Báo An Giang) và bạn đọc chuyển khoản hỗ trợ bà Bùi Thị Trể 4,1 triệu đồng, cháu Huỳnh Văn Khang 100.000 đồng, chú Nguyễn Văn Sĩ 500.000 đồng, chị Lê Thị Bé 2 triệu đồng.

Đặc biệt, anh Trần Ngọc Phước, chị Nguyễn Thị Xê (Báo An Giang) ủng hộ quỹ Xã hội - Từ thiện Báo An Giang 1,2 triệu đồng.

HOA ANH THƯ