Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cán bộ

01/03/2024 - 09:09

 - Sáng 1/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tham dự.

Quang cảnh lễ trao quyết định cán bộ

Các đại biểu tham dự lễ trao quyết định cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định và hoa cho các cán bộ

Các cán bộ nhận quyết định chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động, chỉ định Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Điều động, chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Lê Kỳ Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Điều động, bổ nhiệm Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Tịnh Biên Phan Văn Cường giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều động, chỉ định Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Như Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động Trưởng phòng Hành chính – Cơ yếu – Lưu trữ (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Phan Hoàng Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Nguyễn Xuân Vinh, giữ chức Thư ký đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản trị (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Nguyễn Quốc Thống, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Đảng (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) Nguyễn Ngọc Sương, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu tại lễ trao quyết định cán bộ

Phát biểu tại lễ trao quyết định cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm là những cán bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực công tác và sự phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng đơn vị, địa phương trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu các cán bộ nhận quyết định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy chế làm việc, nguyên tắc của Đảng và quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà….

MỸ LINH – TRỌNG TÍN