Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng công tác tuyên truyền quý IV - 2019

30/09/2019 - 07:43

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị định hướng công tác tuyên truyền quý IV-2019.

A A

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng công tác tuyên truyền quý IV - 2019

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ đề nghị trong quý IV, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lịch sử quan trọng; tình hình biển, đảo, Biển Đông; công tác phân giới cắm mốc. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 35 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường các bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh; 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền nâng cao cảnh báo sạt lở, giông lốc mùa mưa bão, lũ. Kịp thời nắm bắt, dẫn dắt, phản ánh có chiều sâu các vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Tin, ảnh: THU THẢO