Bảo hiểm Xã hội tỉnh đối thoại, tuyên truyền nông dân tham gia bảo hiểm

30/10/2020 - 13:51

 - Tại huyện Phú Tân, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức đối thoại, tuyên truyền trực tiếp vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân của 18 xã, thị trấn tham dự.

A A

Người dân trao đổi những vấn đề thắc mắc liên quan thủ tục bảo hiểm

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, hội viên nông dân được nghe BHXH tỉnh và huyện thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế; đối tượng tham gia, mức đóng và phương thức đóng; quyền lợi và mức hưởng khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; hỗ trợ của nhà nước về mức đóng BHXH tự nguyện thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng khác. Lãnh đạo 2 ngành còn dành thời gian lắng nghe các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của các cán bộ, hội viên nông dân liên quan đến chính sách khi tham gia BHXH tự nguyện; chế độ tử tuất; quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm …

MỸ HẠNH