Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

12/01/2022 - 05:15

 - Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) An Giang với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về công tác TT&TT, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020 đã tròn 10 năm thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

A A

Đồn Biên phòng Nhơn Hưng vận động người dân ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: G.K

Hàng năm, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp ban hành kế hoạch triển khai hoạt động, như: Xây dựng, lắp đặt màn hình LED tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cụm pa-nô phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị truyền thanh, hỗ trợ đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao cho 18 xã, phường, thị trấn biên giới. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tin học, phần mềm ứng dụng, khai thác tài nguyên trên môi trường Internet và năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Từ đó, việc thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, hoạt động của BĐBP... đến nhân dân biên giới ngày càng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phát sóng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Đài truyền thanh địa phương thường xuyên đưa tin, bài; xây dựng câu chuyện truyền thanh, tuyên truyền hoạt động của quân và dân khu vực biên giới; nêu gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, nhất là công tác tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia; phản ánh hoạt động văn hóa - văn nghệ của nhân dân biên giới, điểm sáng văn hóa biên giới, Tết quân - dân, chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”.

Ngoài ra, tuyên truyền nội dung phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, nhất là trong vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia, tôn giáo, dân tộc, chủ quyền, nhân quyền. Sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và 18 xã, phường, thị trấn biên giới còn thường xuyên tuyên truyền kết hợp với họp dân, sinh hoạt cộng đồng tại khóm, ấp. Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về trách nhiệm, ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn biên giới.

Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp còn đẩy mạnh giao lưu, kết nghĩa, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo 2 bên biên giới. Hiện có 11/11 đồn biên phòng và 5 cặp cụm dân cư 2 bên biên giới kết nghĩa với nhau. Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, nhất là quản lý cư trú của người nước ngoài trên khu vực biên giới, kết hợp tuyên truyền, định hướng dư luận (đặc biệt đối với người nước ngoài, Việt kiều lưu trú trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số) chấp hành đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước Việt Nam.

Các đơn vị in ấn hơn 100.000 tờ gấp, 1.200 áp-phích phát cho người dân ra, vào cửa khẩu, treo dán ở nơi dễ nhìn, khu vực đông dân cư... tại 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới. Nội dung xoay quanh quy định ra, vào hoạt động ở khu vực biên giới; các hoạt động bị nghiêm cấm ở khu vực biên giới, cửa khẩu; thủ tục xuất, nhập cảnh; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới; hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại; tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; một số quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam...

“Nhìn lại, chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT An Giang với Bộ Chỉ huy BĐBP về công tác TT&TT và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020 đã góp phần nâng cao năng lực truyền thông về thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới của tỉnh. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hiệp ước, hiệp định, quy chế biên giới. Đặc biệt, giúp nhân dân thấy được vị trí, tầm quan trọng của vùng biên giới. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của từng tổ chức, cá nhân”- thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP khẳng định.

TRỌNG TÍN