Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

03/08/2021 - 10:21

 - Sáng 3-8, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường (tỉnh An Giang) đã kiểm tra công tác kiểm soát lưu thông hàng hóa, chuẩn bị cơ cở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và các chợ truyền thống trên địa bàn huyện.

A A

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lưu thông hàng hóa khu vực biên giới…

… và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó tình hình dịch diễn biến phức tạp

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ trên địa bàn huyện

Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương trọng việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, kiểm soát chặt chẽ quá trình lưu thông hàng hóa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để chủ động các phương án ứng phó dịch diễn biến phức tạp ở cả khu vực biên giới và nội địa; đẩy mạnh tuyên truyền người dân, tiểu thương tại các chợ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và thông điệp “5K”, nhằm góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh…

THANH TIẾN